İstanbul Teknik Üniversitesi MEMTEK Toplantısı

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Kimya Metalurji Fakültesi, Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Bölümü ile Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEMTEK) ile birlikte yürütülmekte olan projeler ile ilgili görüşmelerin sağlandığı yüz yüze toplantılar gerçekleştirilmiştir. Yapılan ziyarette MEMTEK laboratuvarları gezilmiş, beraber yürütülmekte olan projelerimizin mevcut durumu hakkında görüşmeler yapılmıştır.