TENMAK Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 65. Genel Konferansa Katılım Sağladı

Kurum Başkanımız Sayın Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı ve Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Orkun Hasekioğlu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından 20-24 Eylül 2021 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen; üye ülkelerin katıldığı ve UAEA’nın en yüksek karar alma organı olan Genel Konferans marjında UAEA’nın programı, bütçesi, Yönetim Kurulu ve Genel Direktör ile üye ülkeler tarafından sunulan konuların karara bağlandığı, üye ülkeler tarafından ulusal beyanların sunulduğu; nükleer bilim ve teknolojinin dünya genelinde barış, sağlık ve refahın geliştirilmesinde ve kullanılmasındaki rolünün önemini vurgulayan kararların alındığı 65. Genel Konferansa katılım sağladılar.

Üye ülkelerin üst düzey yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen konferans açılışında Kurum Başkanımız Sayın Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı ülkemizi temsil etmiştir.

Heyetimiz 65. Genel Konferans süresince ikili görüşmeler ile UAEA Teknik Bölümleri ve Üye Ülkeler tarafından düzenlenen yan etkinliklere katılım sağlamışlardır.

UAEU 65. Genel Konferans marjında heyetimiz;

Pakistan Büyükelçisi Aftab Khokher başkanlığındaki Pakistan Heyeti ve Pakistan Atom Enerjisi Komisyonu (PAEC) üst düzey yetkilileri ile TENMAK-PAEC işbirliği protokolü;

Radyasyon Bilimleri Azerbaycan Ulusal Akademisi Genel Müdürü  Mustafaev İslam İsrafil başkanlığındaki Azerbaycan Heyeti ile çevresel radyoaktivitenin izlenmesi ve Metzamor, UAEA Azeri bursiyerlerine Türkiye’de öncelik verilmesi, ortak işbirliğimizin daha da arttırılması, yeni Enstitülerimizin tanıtımı, acil durum müdahale;

INVAP Nükleer Bölümü Başkan Yardımcısı Tulio Calderon başkanlığındaki Arjantin Heyeti ile INVAP’ın geliştirdiği araştırma reaktörleri hakkında bilgi edinilmesi, işbirliği olanakları;

SUJB – Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Michal Merxbauer başkanlığındaki Çek Cumhuriyeti Heyeti ve beraberindeki REZ Araştırma Enstitüsü yetkilileri ile Çek Cumhuriyeti Araştırma merkezi REZ ile olası işbirliği imkanları, yeni nesil gelişmiş reaktörler ve küçük modüler reaktörler ile ilgili projeler ve araştırma aktiviteleri, ergimiş tuz reaktörleri ile ilgili nötronik ve termal-hidrolik araştırmaları;

ROSATOM ve RAOS Başkanı Evgeny Pakermanov başkanlığındaki Rusya heyeti ile araştırma reaktörleri ile ilgili Rusya’nın ilgili araştırma kurumları ile TENMAK arasında olası işbirlikleri imkanları, 4. nesil reaktörler ve ergimiş tuz reaktörleri araştırmaları ile ilgili işbirliği imkanları, tıbbi izotop üretimi olanakları ve TENMAK proton hızlandırıcı tesisisi ile olası işbirlikleri imkanları;

konularında ikili görüşmelerde bir araya gelmiş ve işbirliği olanaklarının güçlendirilmesi hususunda ortak görüş birliğine varılmıştır.

Heyetimiz ayrıca 65. Genel Konferans süresince;

Direktör Eva-Külli Kala başkanlığındaki UAEA Teknik İşbirliği Avrupa Departmanı heyeti ile yeni proje teklifi dönemi için planlanan konular, reaktör projelerinin yakın zamanda desteklenme olanakları, hızlandırıcı ve hadron terapi projeleri, olabilecek advanced reaktör projeleri, SMRs projeleri;

UAEA Nükleer Altyapı Geliştirme Departmanı Bölüm  Başkanı Milko Kovachev ile Türkiye’nin nükleer programının durumu, 4. Entegre Çalışma Programı ile ilgili planlar; UAEA Nükleer Güç Teknoloji Geliştirme Departmanı Bölüm  Başkanı Stefani Monti ile gelişmiş reaktörler ve ergimiş tuz reaktörleri alanında UAEA destekleri,

konularında da görüşmeler gerçekleştirmişlerdir.

Heyetimiz Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nda çalışan Türk personel ile bir araya gelmişlerdir.

T.C. BM Viyana Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün’ün düzenlemiş olduğu resmi akşam yemeğinde Kurum Başkanımız Sayın Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı ve Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Orkun Hasekioğlu Türk Heyetinde yer alan diğer üyeler ile birlikte iştirak etmişlerdir.