Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI TENMAK Başkanı Olarak Atanmıştır

28.3.2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 57 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kuruluş olarak kurulmuştur.

Enerji,  maden, iyonlaştırıcı radyasyon,  parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak, inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu ve özel hukuk kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak,  bu araştırmaları koordine ve teşvik etmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak,  bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak,  yaptırmak, düzenlemek,  desteklemek,  işbirlikleri kurmak ve koordinasyonu sağlamak TENMAK’ın görevleri arasında sayılmaktadır.