"Critical Minerals and Africa: Avoiding a Zero-sum Game" Uluslararası Çevrimiçi Etkinlik

21 Eylül 2023 tarihinde Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından organize edilen ve Kritik minerallere yönelik küresel durumun talep, sürdürülebilir büyüme ve kalkınma fırsatları açısından Afrika için ne anlama gelebileceğini tartışmak üzere Afrika Kalkınma Bankası, Küresel Kalkınma Merkezi ve OECD Kalkınma Merkezi’nin ve Afrika ülke temsilcilerinin katıldığı "Critical Minerals and Africa: Avoiding a Zero-sum Game" başlıklı çevrimiçi toplantıya TENMAK NATEN olarak katılım sağlanmıştır.