Hakkımızda

Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN), nadir toprak elementleri (NTE) ve diğer elementler konusunda Ülkemizin kısa, orta ve uzun dönem politika ve stratejileri için gerekli bilgileri oluşturan, NTE ve diğer değerli elementler ve ürünlerinin elde edilmesi, bu elementlere ilişkin ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bu elementlerin gelişmiş teknolojik ürünlerde geniş bir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla araştırmalar yürüten ve destekleyen bir araştırma enstitüsüdür.

NATEN yeni teknolojik ürünlerin üretimi ve geliştirilmesi amacıyla farklı alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, NTE ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sanayicilerle ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Nolu Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatları Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur. NATEN, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilişkili kuruluşudur.

28 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 57 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Enstitümüz yeni kurulan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) bünyesinde faaliyetlerini sürdürecektir.

2019 yılı başında Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. Km. No: 166 06520 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Elektrik Üretim A.Ş. kampüsünde bulunan Mülga Petrol İşleri Genel Müdürlüğü hizmet binasında faaliyetine başlamış olan NATEN, 28 Aralık 2019 tarihinden itibaren MTA kampüsü içerisinde kendisine tahsis edilen hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. 
 

MİSYONUMUZ

Ülkemizde gelişen enerji sektörünün ve sanayimizin hammaddede dışa bağımlılığının azaltılması için ihtiyaç duyulan nadir toprak elementleri ve diğer değerli elementlerin yerli kaynaklarımızdan elde edilmesi ve bunun için teknolojiler geliştirilmesi