Hammadde Zirvesinde Sektör Öncüleri ile Buluşmaya Devam Ediyoruz

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Hammadde Haftası (The Raw Materials Week)’ etkinliğinde farklı alandaki paydaşlar bir araya gelerek hammadde alanındaki politikaları ve girişimleri tartışmıştır.

Avrupa Kritik Hammaddeler Yasası etrafında şekillenecek ve kritik ve stratejik hammaddeler, stratejik projeler, yatırım, izin, keşif, yenilik, döngüsellik, uluslararası ortaklıklar vb. konuları kapsayan etkinlikte ülkemizi TENMAK adına NATEN Enstitü Başkanı Dr. Belma SOYDAŞ SÖZER ve AR-GE ve İnovasyon Koordinatörü Dr. Merve TANER CAMCI temsil etmiştir.

Ayrıca Avrupa İnovasyon Ortaklığı'nın (EIP) 15 Kasım Çarşamba günü Eumicon ile ortaklaşa düzenlediği hammaddeler konulu 10. yıllık Üst Düzey Konferansı, enerji dönüşümü için hammaddeler, yatırım, stratejik projeler, stratejik ortaklıklar gibi konuları kapsayan eş zamanlı bir etkinlikte gerçekleştirilmiştir.