“2th MSIT Advanced School Seminar on Rare-Earth (RE) Materials & Magnet Technology” Etkinliğine Katılım

Almanya Stuttgart’ta MSIT tarafından ikincisi düzenlenen Nadir Toprak (NT) Malzemeler ve Mıknatıs Teknolojisi İleri Eğitim Semineri 22-23 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Eğitime, TENMAK- NATEN adına araştırmacı Gizem ÖZALTUN, uzman yardımcıları Gizem KAPLAN ve Cansu KAPLAN katılım sağlamıştır.

Bu seminerin içeriği, NTE içeren cevherlerinin kaynakları, madencilik, konsantrasyon, ayırma ve NT oksitlere ve metallere dönüştürme, mıknatıs tozlarına alaşımlama ve her tür mıknatısa işleme, manyetik pazarlar ve teknolojilerdeki küresel kaynak ve tedariğini, NTE içeren kalıcı mıknatıslalar ve manyetizmanın temelleri, mıknatıs kimyasının prensipleri, termodinamik ve ölçüm yöntemlerini, madenden mıknatısa ve geri dönüşüme kadar olan süreçlerin alanında uzman bilim insanları tarafından anlatılması olmuştur. Yukarıda bahsi geçen konular üzerinde çalışan bilim insanlarını ve mühendisleri bir araya getirerek, Dünya'nın sürdürülebilirliği ve çevrenin korunması için uygulamalar ve küresel pazarların geleceğinin yanı sıra küresel kaynak kullanımının yeni fırsatlara dönüşebilmesi gibi konularında yapılan araştırmaların ve fikirlerin paylaşımı sağlanmıştır.