Türkiye 28. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisine Katılım

Kurumumuz araştırmacılarından Arda TEMİZKALB ve Özgün Cem ÖZGÜR bu sene 28.’si gerçekleştirilen Türkiye 28. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET2023)’ne katılım sağlamışlardır. IMCET 2023’te madencilik ve mineral endüstrileri ile ilgili mevcut durum, karşılaşılan sorunlar ve zorluklar, çözüm önerileri ve çıkış yolları tüm dünyadan önde gelen uzmanların, bilim insanlarının ve sektör temsilcilerinin oluşturacağı geniş katılımlı bir platformda, bilimsel, teknik, çevresel, toplumsal, hukuki ve diğer birçok boyutuyla ele alınmış tartışılmıştır. Ayrıca Eskişehir-Beylikova’da bulunan nadir toprak cevherinin zenginleştirilmesine yönelik projemizin çıktılarından manyetik ayırma ile zenginleştirme sonuçları sempozyumda sözlü sunum ile paylaşılmış ve kurumumuzun tanıtımı yapılmıştır. Araştırmacılarımız ’INVESTIGATION OF THE BENEFICIATION OF ESKISEHIR-BEYLIKOVA RARE EARTH ORE BY MAGNETIC SEPARATION’ konu başlıklı bildiri ile sempozyuma katkı sağlamıştır.