EU Raw Materials Week Etkinliği

EU Raw Materials Week

14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel şehrinde yedincisi gerçekleştirilen “EU Raw Materials Week” etkinliğine, Enstitü başkanımız Dr. Belma SOYDAŞ SÖZER katılmıştır.

Etkinlikte Avrupa İnovasyon Ortaklığı, Kritik Mineraller ve Hammaddeler, AB Teknik Horizon Projeleri, Kritik Hammaddeler, Gelecek Hammadde Trendleri için İnovasyon ve Becerileri gibi farklı oturumlar düzenlenmiştir. RETECH projesinin yürütücüsü olan Dr. Belma SOYDAŞ SÖZER, organizasyona katılım sağlayan proje yürütücüleri, firma temsilcileri ve alanında uzman bilim insanları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.