7. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC 2023)

10-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında  Fırat Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı ‘ 7. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC 2023)’ etkinliğine TENMAK Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü adına Ar-Ge İnovasyon Koordinatörü Dr. Merve TANER CAMCI ve Doç. Dr. Filiz KARACAN katılım sağlamıştır.

Kongrede, çok stratejik bir element olan ve fosil yakıtların yerini alarak geleceğin yakıtı/enerji taşıyıcısı olarak görülen hidrojene odaklı olarak; hidrojen ekonomisi, hidrojen altyapıları, hidrojen yönetimi, güvenlik, üretim, dönüşüm konuları ve hidrojen teknolojilerinin birçok yönü ele alınmıştır.

Hidrojen enerjisi, yakıt hücreleri, enerji ve temiz enerji konularında dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer alan, farklı ülkelerden 11 bilim insanı; kongrenin açılış, tema, genel görüş ve davetli konuşmacıları olarak katılım sağlamışlardır. Ülkemizde enerji konusunda bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek ve destek vermek rolü olan kurumumuz Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK)’la ilgili özel bir oturum gerçekleştirilmiştir. 5 Araştırma Enstitüsüne sahip olan kurumumuz TENMAK’ın Ar-Ge faaliyetleri, hidrojen yol haritası ve Teknoloji ve Ürün Geliştirme Projeleri Destek Programı (TUGEP) hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Dr. Merve TANER CAMCI, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü projeleri hakkında sunum gerçekleştirmiştir. Ayrıca, 15 farklı ülkeden araştırmacı bilim insanları 219 bildiriyle katılım sağlamıştır.