Emerging Technologies in Materials Engineering (EmergeMAT)

RETECH proje ortaklarımızdan Ulusal Demir Dışı ve Nadir Metaller Ar-Ge Enstitüsü ve Ulusal Metaller ve Radyoaktif Kaynaklar Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (National R&D Institute for Non-ferrous and Rare Metals and National Institute for Research and Development for Metals and Radioactive Resources)’nün 27-28 Ekim tarihlerinde beşincisini düzenlediği “Malzeme Mühendisliğinde Gelişen Teknolojiler – Emerging Technologies in Materials Engineering (EmergeMAT)” konferansına TENMAK NATEN araştırmacıları katılırken, EmergeMAT bilimsel komitesinde de yer alan enstitü başkanımız Dr. Belma SOYDAŞ SÖZER, RETECH projesi hakkında seminer verdi ve RETECH projesi çalıştayının moderatörlüğünü yaptı.