Çalıştay

TENMAK Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN), TENMAK Başkanlık binası toplantı salonunda, 12-13 Ocak 2023 tarihlerinde, Kurumumuz ve Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı (TKDB) işbirliğinde yürütülen, “Jeotermal Kaynaklardaki Lityum Ve Diğer Elementlerin Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi” ve “Maden Atık/Artık/Pasalarında Yer Alan İleri Teknoloji Elementlerinin Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi” çalışma toplantılarını kamu paydaş kurumlar ve akademik danışmanların katılımı ile gerçekleştirmiştir.

Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan, Tabii Kaynaklar Dairesi (TKDB) ile proje paydaşı kamu kurumlarından Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Eti Maden Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) temsilciler ve işbirliği yapılan üniversitelerdeki çalışma grubu üyesi akademisyenler katılım sağlamıştır.