EXITCOM Recycling Proje Toplantısı

NATEN AR-GE ve İnovasyon Koordinatörü Dr. Merve TANER CAMCI'nın öncülüğünde, TENMAK-NATEN ve EXITCOM işbirliğinde yürütülen ‘Elektronik Atıklardan Nadir Toprak Elementlerinin Geri Kazanımı’ projeleri kapsamında proje toplantısı ve pilot ölçekli çalışmalar ‘EXITCOM Recycling’ firmasında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya NATEN adına Ar-Ge ve İnovasyon Koordinatörü Dr. Merve TANER CAMCI, Araştırmacılardan Yasemin KAYA, Filiz KARACAN, Tuğba ARDA, Gizem ÖZALTUN, Tülay KOÇ DELİCE ve Gülşah TÜRKER; EXİTCOM firması adına Genel Koordinatör Dr. Esra EKEN TORUNOĞLU, Emir ÇUHADAR ve Çağrı EYÜBOĞLU katılım sağlamıştır. Bu çalışmalara ek olarak ileriki dönemlerde yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüşülmüştür.