NTE Çalışmalarıyla İlgili Eskişehir Eti Maden Pilot Tesis Ziyareti 9-10 Mart

9-10 Mart tarihli etkinlik kapsamında Eskişehir Eti Maden Beylikova Barit Florit ve NTE Sahaları ile burada bulunan pilot tesis ziyaret edildi. Bu ziyarette ve iki gün süren toplantılarda NTE üzerine daha önce yapılan ve ileride yapılacak çalışmalar üzerine sunumlar yapılmış tartışmalara katılım sağlanmıştır.