Kömür Küllerinden NTE Kazanımı Projesi Kapsamında TKİ Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) ) Müdürlüğü ve Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü Saha Ziyareti (26-28 Nisan 2022)

İTÜ Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü ve TKİ ile ortaklaşa yürütülmekte olan ‘Kömür Küllerinden ve Kömür Yıkama Atıklarından Nadir Toprak Elementlerinin Kazanımı’ projesi kapsamında Kütahya/Tunçbilek’te TKİ GLİ Müdürlüğü ve Manisa/Soma’da ELİ Müdürlüğü’ne saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş olup karşılıklı görüşmelerle varılan mutabakat çerçevesinde numune alma programı başlatılmıştır.