Kömür Küllerinden NTE Kazanımı Projesi kapsamında numune Hazırlama Çalışmaları İçin İTÜ Laboratuvarları Ziyareti (19-22 Temmuz 2022)

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) ile ortaklaşa yürütülmekte olan ‘Kömür Küllerinden ve Kömür Yıkama Atıklarından Nadir Toprak Elementlerinin Kazanımı’ projesi kapsamında 19-22 Temmuz 2022 tarihlerinde sahadan alınmış olan Kömür Yıkama Atığı ve Termik Santral küllerinin İTÜ Laboratuvarlarında temsili numune bölme ve azaltma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.